Panasonic ใจป้ำ !!! จัดแคมเปญ VIERA OLED DOUBLE EXCLUSIVE แจกตั๋วเที่ยวญี่ปุ่นฟรี


Panasonic ใจป้ำ !!!  จัดแคมเปญ VIERA OLED DOUBLE EXCLUSIVE แจกตั๋วเที่ยวญี่ปุ่นฟรี

“DOUBLE EXCLUSIVE CAMPAIGN”
เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน!!

 1499411785052

  พานาโซนิคพร้อมมอบสิทธิให้คุณได้ไปเที่ยว กิน ช็อป ที่ญี่ปุ่นง่ายๆ เพียงสั่งจอง Panasonic VIERA OLED TV รุ่น TH-65EZ1000T จากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ก็มีสิทธิ์รับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 48,310 บาท* โปรโมชั่นดีๆ คุ้มสุดคุ้มแบบนี้ รีบจองแล้วแพ็คกระเป๋าเตรียมตัวไปเที่ยวกันได้เลย!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค 02-729-9000  กด 1 อีเมล์ customercare@th.panasonic.com หรือ Facebook: Panasonic Thailand

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดของสมนาคุณ

 • ตั๋วโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด ไป-กลับประเทศญี่ปุ่น (สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคันไซ) มูลค่าที่นั่งละ 24,155 บาท (รวมภาษีแล้ว) จำนวน 2 ที่นั่ง รวมมูลค่าของสมนาคุณสิทธิละ 48,310 บาท (ราคาตั๋ว ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
  • ลูกค้าไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของสมนาคุณทั้งหมดเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอย่างอื่นได้

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ DOUBLE EXCLUSIVE

 • สั่งจองพานาโซนิค เวียร่า OLED ทีวี รุ่น TH-65EZ1000T ผ่านร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 (ทั้งนี้ เงื่อนไขการสั่งจองเป็นไปตามรายละเอียดและวิธีการที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายกำหนด)
  • ส่งใบสั่งจองของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายมาที่อีเมล customercare@th.panasonic.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมแคมเปญ DOUBLE EXCLUSIVE รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น (ส่งล่าช้ากว่ากำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์)
  • รอการตอบกลับ เพื่อรับสิทธิในการรับของสมนาคุณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หากไม่ได้การตอบกลับภายใน 7 วันให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2729-9000 กด 1
  • ลูกค้าสามารถรับสินค้า และชำระค่าสินค้าที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเป็นต้นไป็น

 

 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 • ผู้มีสิทธิรับของสมนาคุณ จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน ใบเสร็จรับเงินพร้อมลงวันที่ซื้อสินค้า และ เอกสารการรับสินค้าของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการมาที่อีเมล customercare@th.panasonic.com เพื่อยืนยันการรับของสมนาคุณตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง ภายใน 1 เดือน หลังจากรับสินค้า
  • บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสิทธิการรับของสมนาคุณตั๋วโดยสารเครื่องบิน และแจ้งยืนยันการได้รับของสมนาคุณภายใน 14 วัน
  • บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วโดยสารเครื่องบินหลังจากวันที่ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินจากลูกค้าอย่างครบถ้วน ซึ่งลูกค้าสามารถระบุวันออกเดินทางได้ (วันเดินทางต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการยืนยันรับของสมนาคุณจากบริษัทฯ)
  • ผู้มีสิทธิรับของสมนาคุณต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) มารับตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 75 ถนนเสรีไทย แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ในเวลาทำการ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของสมนาคุณทั้งหมด
  • ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าของสมนาคุณ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้มีสิทธิ กรณีผู้มีชื่อเดินทางตามที่แจ้งยืนยันการรับของสมนาคุณไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือรายชื่อผู้เดินทาง ภายหลังจากการออกตั๋วโดยสารเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
  • ในกรณีผู้เดินทางนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินโดยสารเกินกว่าอัตราที่สายการบินกำหนด ผู้เดินทางตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนเกินที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
  • การประกันภัยการเดินทางเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ในการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการเดินทางทุกกรณี
  • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ customercare@th.panasonic.com
  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค โทร. 0-2729-9000 กด 1 หรือ
  Facebook: Panasonic Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.panasonic.com/th/corporate/news/articles/VIERA-OLED-DOUBLE-EXCLUSIVE-CAMPAIGN.html#.WWefLVFLeUk