โพลล์สำรวจจากต่างประเทศระบุว่า “กลุ่มลูกค้าในตลาดเครื่องเสียงให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพเสียง มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของสินค้า”


โพลล์สำรวจจากต่างประเทศระบุว่า “กลุ่มลูกค้าในตลาดเครื่องเสียงให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพเสียง มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของสินค้า”

bluesound_0

                State of Play สื่อจากต่างประเทศที่ได้ทำโพลล์สำรวจความนิยม เกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มเครื่องเสียงของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ อาทิ เช่น จีน, เยอรมนี และ อังกฤษ ปรากฏว่า “คุณภาพเสียง” เป็นสิ่งที่ลูกค้าคำนึงถึงมากที่สุด

spotifylosslessaudio

ทั้งนี้ผลการสำรวจ ระบุว่า กลุ่มผู้ใช้เครื่องเสียงในประเทศที่ทำการสำรวจอย่าง อังกฤษ มีค่าเฉลี่ยในการใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเสียงประมาณ 172 ปอนด์ต่อปี (8,600 บาท) ส่วนถ้าเป็นอุปกรณ์กลุ่มเครื่องเสียงภาในบ้านจะเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ปอนด์ต่อปี (10,000 บาท) ซึ่งกว่า 80% ของผู้ใช้ใส่ใจในเรื่องคุณภาพเสียงมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกและต้องการให้สินค้าสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบเพื่อการใช้การที่หลากหลาย ส่วนผู้ใช้งานในประเทศ เยอรมัน ยังคงนิยมการใช้งานเครื่องเล่น CD อยู่จนถึงปัจจุบัน และ ผู้ใช้งานในประเทศ จีน นิยมที่จะ steaming ข้อมูลต่างๆผ่านการใช้งานในระบบออนไลน์มากที่สุด

technics_r1_set_slant

                แม้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ผลิตจะหันไปแข่งขันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของสินค้าที่ทำออกมาให้ดูทันสมัยมากขึ้น แถมยังมีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย แต่จากผลสำรวจในครั้งนี้ก็สามารถชี้ชัดได้แล้วว่า ผู้บริโภค ยังคงใส่ใจในเรื่องของ “คุณภาพเสียง” เหนือกว่าสิ่งอื่นใดอยู่เสมอ