Tag Archives: Toshiba 40PU200T

Archives

  • Test: Toshiba 40PU200T

    Test: Toshiba 40PU200T

    Toshiba 40PU200T พรเทพ       ที่มา ด้วยขนาดจอภาพที่มีให้เลือกทั้ง 40/32/23นิ้ว เน้นรองรับไฟล์หนัง MOVIE ทางช่อง USB* ของจอภาพ TOSHIBA REGZA รุ่น 40PU200T จอ FULL HD ที่เข้ากันได้กับการเล่นที่เพิ่มขึ้นมากถึง 28 รูปแบบวิดีโอ บนคุณลักษณะภาพยนตร์ที่เล่นในช่อง USB ...