Category Archives: Headphone

  • Test: หูฟัง Over-Ear  Klipsch : Mode M40

    Test: หูฟัง Over-Ear Klipsch : Mode M40

    หูฟัง Over-Ear Klipsch : Mode M40 การุณชาติ พุกกะเวส วินาทีนี้ฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับหูฟัง ไม่ว่าจะเป็นชนิดแบบ In-Ear เสียบในรูหู กับแบบ Over-Ear ครอบหู อันเนื่องจากผลของการเติบโตสุดๆ จากสมาร์ทโฟน/ แท๊ปเล็ตต่างๆ ที่ต้องอาศัยฟังผ่านหูฟังเพื่อคุณภาพสูงสุดนั่นเอง วันนี้ผู้ผลิตลำโพงชั้นนำอย่าง ...