ซัมซุง จับมือ ธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต


ซัมซุง จับมือ ธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

TSE-P and KMUTT MOU Signing [1]

            ซัมซุง นำโดย นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที (ขวา) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี (ซ้าย) ลงนามประกาศความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการพัฒนานักศึกษา มุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบรับกับความต้องการของสถานประกอบการ      รวมไปถึงการจัดการประกวดแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีใหม่

TSE-P and KMUTT MOU Signing [2]

ความร่วมมือนี้ได้นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจมาเป็นโจทย์ในการทำงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการ โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ซัมซุงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มุ่งหวังว่าจะผลิตบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดยุคปัจจุบัน